13 Originálních pravidel Dr.Naismitha

Následující pravidla načrtl dr. James Naismith pro novou hru zvanou košíková nebo, chcete-li, basketbal. Poprvé byla otištěna v lednu 1892 v novinách springfieldské univerzity The Triangle.

1. Míč se smí házet všemi směry jednou nebo oběma rukama.

2. Míč se smí odrážet všemi směry jednou nebo oběma rukama (nikdy ne pěstí).

3. Hráč nesmí běhat s míčem, musí ho odhodit z místa, kde míč chytil. Výjimka se povoluje hráči, který chytil míč v plné rychlosti.

4. Míč se smí držet v rukách či mezi rukama, nesmí se však držet paží a tělem.

5. Není dovoleno vrážení ramenem, držení, strkání, podrážení či udeření soupeře žádným způsobem. První porušení tohoto pravidla kýmkoliv se počítá jako faul, druhé porušení hráče diskvalifikuje ze hry do doby, než je dán příští koš nebo, je-li zřejmý úmysl poranit osobu, na celou hru. Náhradník pak není povolen.

6. Faul je udeření míče pěstí, porušení pravidla 3 a 4 a jak je popsáno v pravidle 7.

7. Pokud se některá strana dopustí tří po sobě následujících faulů, počítá se to jako koš soupeře (po sobě následující znamená, že se soupeř v téže době nedopustil faulu).

8. Koše je docíleno, je-li míč vhozen či odražen od podlahy do koše, kde zůstane, za předpokladu, že obránci se koše nedotknou. Pokud míč zůstane na okraji a soupeř pohne košem, body se počítají

9. Vlétne-li míč do zámezí, je vhazován zpět do hřiště hráčem, který se ho první dotkne. V případě sporu jej rozhodčí vhodí přímo do pole. Na vhazování má hráč 5 sekund, pokud drží míč déle, vhazuje soupeř. Pokud některá strana hru zdržuje, posuzuje to rozhodčí jako faul.

10. Rozhodčí zaznamenává fauly. Upozorňuje hlavního rozhodčího, když se družstvo dopustí tří po sobě následujících faulů. Ten má právo diskvalifikovat hráče podle pravidla 5.

11. Hlavní rozhodčí sleduje míč a rozhoduje, kdy je míč ve hře, kdy v zázemí, které straně patří a měří čas. Rozhoduje, zda bylo dosaženo koše, počítá body a plní všechny další povinnosti, které obvykle rozhodčí vykonává.

12. Hraje se 2x15 minut s pětiminutovou přestávkou.

13. Strana, která docílí více bodů, vyhrává. V případě nerozhodného výsledku může hra se souhlasem kapitánů obou družstev pokračovat, dokud nepadne další koš.

Vyhledávání

© 1891 - 2009 BIGBASKET ® - snebic®

This is alternative content.

Nová stránka 1

CZIN.eu

TOPlist